ماساژور دستی سر الیپس

58,800 تومان
ماساژ دادن باعث افزایش جریان خون داخل رگها می‌شود. ماساژ دادن سر نیز با افزایش جریان خون باعث آرامش فکری